slajd-rynek-01
slajd-rynek-02
slajd-parkowa-parter-wolno
slajd-parkowa-parter
slajd-parkowa-00
slajd-parkowa-00-a
slajd-piekna-01
Previous Next Play Pause

Inwestowanie w nieruchomości to poważna decyzja życiowa, a zakup nowego mieszkania wiąże się z szeregiem kluczowych pojęć, które warto znać, aby świadomie i skutecznie przeprowadzić ten proces. W poniższym artykule przybliżymy Ci najważniejsze definicje, które mogą się pojawić na drodze do posiadania wymarzonego lokum. Zanim jednak zapoznamy się z tymi pojęciami, warto zrozumieć, że cały proces nabycia mieszkania od dewelopera może różnić się w zależności od indywidualnych preferencji nabywcy, czy źródła finansowania.

Deweloper

Deweloper to kluczowy uczestnik procesu inwestycji w nieruchomości. Jest to przedsiębiorca, który zobowiązuje się na podstawie umowy deweloperskiej ustanowić odrębną nieruchomość i przenieść prawo własności na nabywcę. To od niego zależy powodzenie całego przedsięwzięcia. W tym kontekście Multimel Nieruchomości działa od 1997 roku jako deweloper na obszarze wschodnio-południowej części kraju. Od 2014 roku firma zdecydowała się na inwestycje w budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Priorytetem Multimel Nieruchomości są atrakcyjne ceny, dogodne lokalizacje oraz gwarancja wysokiego standardu. Dbając o każdy detal, Multimel Nieruchomości wybiera innowacyjne rozwiązania i materiały najwyższej jakości. Dziesięcioletnie doświadczenie i wykwalifikowana kadra pozwalają na bezproblemową realizację ambitnych celów inwestycyjnych, będących dla klientów gwarancją solidności i jakości oferowanych usług. Szczególnym zainteresowaniem wśród klientów cieszą się ostatnie inwestycje na obrzeżach Lublina. Są to nowoczesne osiedla domów jednorodzinnych położone w spokojnej i pięknej okolicy oraz nowe mieszkania na osiedlu Rynek, w centralnej części Dominowa.

Hipoteka

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, które może być obciążone na nieruchomość deweloperską. W przypadku inwestycji z udziałem kredytu, bank posiada wierzytelność obciążającą daną nieruchomość. Ważne jest, aby umowa deweloperska zawierała odpowiednie zapisy chroniące nabywcę przed skutkami hipoteki.

Nabywca

Nabywca to osoba fizyczna, która jest stroną w transakcji zakupu mieszkania. Na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do spłacenia określonej kwoty na rzecz dewelopera w zamian za nieruchomość i przeniesienie prawa własności.

Odbiór techniczny mieszkania

Odbiór techniczny mieszkania następuje po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. To moment, w którym nabywca ocenia stan techniczny mieszkania i zgłasza ewentualne usterek, które deweloper zobowiązuje się naprawić. Odbiór techniczny mieszkania odbywa się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przez dewelopera. Podczas tej procedury nabywca ma możliwość dokładnej oceny stanu technicznego mieszkania oraz zgłoszenia wszelkich ewentualnych usterek czy niezgodności z umową deweloperską. To także moment, w którym deweloper zobowiązuje się do naprawy ewentualnych usterek zgodnie z warunkami umowy. W praktyce odbiór techniczny odbywa się poprzez wspólną wizytę nabywcy i przedstawiciela dewelopera w lokalu. W trakcie tej wizyty oceniane są różne elementy, takie jak jakość wykonania, funkcjonalność instalacji, czy też stan wykończenia. Odbiór techniczny jest kluczowym momentem, gdy nabywca może zgłosić wszelkie zastrzeżenia i uzgodnić ewentualne poprawki z deweloperem przed ostatecznym podpisaniem protokołu odbioru technicznego mieszkania.

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska to umowa zawierana między stronami w celu ustanowienia wzajemnych zobowiązań i uregulowania szczegółów związanych z inwestycją deweloperską. W umowie deweloperskiej określane są kluczowe elementy transakcji, takie jak:

  • Opis przedmiotu umowy

Zawiera informacje dotyczące nieruchomości, jej lokalizacji, powierzchni, oraz ewentualnych przynależności (np. miejsce parkingowe).

  • Warunki finansowe

Określa cenę mieszkania, terminy płatności, ewentualne zniżki czy dodatkowe opłaty.

  • Terminy realizacji inwestycji

Wskazuje kluczowe daty związane z etapami budowy, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie itp.

  • Gwarancje i obowiązki dewelopera

Określa zobowiązania dewelopera, w tym gwarancje jakości, terminy realizacji, a także obowiązki dotyczące dostarczenia pełnej dokumentacji.

  • Obowiązki nabywcy

Ustala, jakie są obowiązki nabywcy, w tym terminy płatności, udział w odbiorze technicznym, czy też przekazanie niezbędnych dokumentów.

  • Kary umowne

W przypadku niewywiązania się z umowy przez jedną ze stron, umowa deweloperska często przewiduje kary umowne.

Umowa deweloperska ma na celu zabezpieczenie obu stron transakcji i klarowne uregulowanie wszelkich aspektów związanych z zakupem nowego mieszkania od dewelopera. Cała umowa jest zazwyczaj zawierana przed notariuszem, co nadaje jej wiążący charakter.

Pozwolenie na użytkowanie

Pozwolenie na użytkowanie to dokument wydawany po zakończeniu inwestycji przez organy nadzoru budowlanego. Pozwolenie na użytkowanie potwierdza, że budynek został zbudowany zgodnie z projektem, spełnia wszystkie normy techniczne, jest bezpieczny do zamieszkania i może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku mieszkania, po uzyskaniu tego pozwolenia, nabywca może oficjalnie rozpocząć zamieszkiwanie w nowym lokalu. Dla nabywcy jest to istotne, ponieważ otrzymanie pozwolenia na użytkowanie potwierdza, że mieszkanie zostało ukończone zgodnie z wymaganiami, a cała inwestycja spełnia standardy jakości i bezpieczeństwa. To jedno z kluczowych dokumentów w procesie finalizacji zakupu nieruchomości od dewelopera.

Promesa bankowa

Promesa bankowa zawiera warunki udzielenia kredytu, takie jak jego wysokość, oprocentowanie, okres spłaty i inne istotne szczegóły. Ten dokument jest potwierdzeniem gotowości banku do udzielenia finansowania, jednakże nie jest jeszcze samą umową kredytową. Jest to rodzaj przedumowy, która pozwala kredytobiorcy uzyskać pewność co do możliwości otrzymania kredytu, co jest istotne zwłaszcza w kontekście planowania zakupu nieruchomości. Ostateczne warunki kredytu są następnie uregulowane w umowie kredytowej, która zostaje zawarta później, po dokładnej analizie finansowej i prawnej przez bank.

Przynależności

Przynależności to dodatkowe elementy, takie jak miejsce postojowe lub komórka lokatorska, które mogą być dołączone do mieszkania. Niektóre inwestycje wymagają dokupienia tych elementów, niektóre z nich są wliczone w końcową cenę inwestycji.

Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy przy zakupie mieszkania od dewelopera to specjalne konto bankowe, które pełni rolę środka ochrony dla nabywców mieszkań w ramach inwestycji deweloperskiej. Jest to instrument finansowy, którego celem jest zabezpieczenie środków wpłacanych przez nabywców na konto dewelopera. Na rachunku powierniczym środki te są blokowane i deweloper nie ma dostępu do nich do momentu spełnienia określonych warunków, takich jak ukończenie określonych etapów inwestycji czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Dopiero po spełnieniu tych warunków deweloper może uzyskać dostęp do środków na rachunku powierniczym. Rachunek powierniczy stanowi dodatkową ochronę dla nabywców, zapewniając, że ich wpłaty są bezpieczne i będą wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, czyli na budowę i dostarczenie zakupionych mieszkań. To narzędzie jest regulowane przepisami prawa, a jego celem jest minimalizacja ryzyka dla nabywców w procesie zakupu nieruchomości od dewelopera.

Terminy realizacji inwestycji

Terminy realizacji inwestycji to kluczowe daty w umowie deweloperskiej, takie jak zakończenie prac budowlanych, bądź też podpisanie umowy przenoszącej własność. Dla inwestycji osiedle Rynek w Dominowie Multimel Nieruchomości wyznaczył termin realizacji inwestycji na IV kwartał 2025 / II kwartał 2026, w zależności od konkretnej lokalizacji nowego mieszkania w realizowanych budynkach wielorodzinnych.

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to długoletni kredyt umożliwiający sfinansowanie zakupu nieruchomości, zabezpieczony hipoteką. Nabywca, decydując się na kredyt hipoteczny, otrzymuje od banku określoną kwotę, która służy do sfinansowania zakupu mieszkania. W zamian bank uzyskuje zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomość, co daje mu pewność, że w przypadku nieterminowej spłaty kredytu, może skorzystać z prawa do egzekucji hipoteki. Kredyt hipoteczny pozwala nabywcy rozłożyć koszty zakupu nieruchomości na długi okres czasu, co ułatwia sfinansowanie tego typu inwestycji. Warunki kredytu, takie jak oprocentowanie, okres spłaty, czy wysokość raty, są uzgadniane indywidualnie między bankiem a klientem, a cała umowa z reguły jest podpisywana przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna to umowa zawierana przed umową deweloperską, najczęściej w przypadku finansowania przez kredyt. To dokument, który zawiera wstępne zobowiązania obu stron transakcji, tj. dewelopera i nabywcy. Jest to umowa, w której strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy przyszłej, czyli właściwej umowy zakupu mieszkania. Umowa przedwstępna określa warunki, na jakich ma być zawarta ostateczna umowa, takie jak cena, terminy płatności, ewentualne warunki finansowania, czy inne istotne aspekty transakcji. Jest to rodzaj "umowy na okres próbny", która daje stronom czas na uregulowanie wszelkich kwestii przed finalizacją pełnej umowy. W praktyce umowa przedwstępna może być zawierana w sytuacjach, gdzie nabywca potrzebuje czasu na uzyskanie kredytu hipotecznego, a deweloper zobowiązuje się zatrzymać lokal na nabywcę na określony okres czasu. To również sposób na zabezpieczenie obu stron przed niespodziewanymi zmianami w trakcie procesu zakupu.

Akt notarialny

Akt notarialny to to oficjalny dokument urzędowy, sporządzony przez notariusza, który stwierdza zawarcie umowy pomiędzy deweloperem a nabywcą. Ten akt jest ważnym etapem w procesie transakcji i nadaje jej prawną ważność. Akt notarialny zawiera szczegóły dotyczące czynności prawnej, w tym m.in. dane stron umowy (dewelopera i nabywcy), datę sporządzenia aktu, miejsce, dane notariusza oraz wszelkie istotne ustalenia i warunki umowy. W przypadku zakupu mieszkania od dewelopera, akt notarialny potwierdza przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę. Sporządzenie aktu notarialnego gwarantuje pewność prawna i zabezpiecza interesy obu stron transakcji. Jest to istotny dokument, który trafia do akt notarialnych i jest prawnie wiążący dla wszystkich stron umowy.

Multimel Nieruchomości - bezpieczny zakup mieszkania w atrakcyjnej lokalizacji

Warto zaznaczyć, że wybór wiarygodnego dewelopera odgrywa kluczową rolę w całym procesie. W tym kontekście Multimel Nieruchomości wyróżnia się jako solidny partner inwestycyjny. W naszym Biurze Sprzedaży nabywcy mogą liczyć na wsparcie i pomoc w sprawnej realizacji procedury zakupu nowego mieszkania. Oferujemy nie tylko atrakcyjne ceny, ale również dobre lokalizacje oraz gwarancję wysokiego standardu. Dla inwestorów, którzy poszukują nowego mieszkania w Lublinie, Multimel Nieruchomości proponuje swoją najnowszą inwestycję - Osiedle Dominów Rynek. To harmonijne połączenie nowoczesności z przyjemnością przestrzeni w otoczeniu natury. Zlokalizowane w centralnej części Dominowa, oferuje idealny balans między życiem miejskim a bliskością zieleni.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Multimel Nieruchomości oraz do odwiedzenia Biura Sprzedaży, gdzie doświadczony zespół służy pomocą i informacjami, pomagając uczynić proces zakupu jeszcze bardziej satysfakcjonującym. Multimel Nieruchomości - pewność i bezpieczny zakup nowego mieszkania.

Galeria

Dominów, Rynek
Dominów, Rynek
Dominów, Rynek
Dominów, Rynek
Domy jednorodzinne parterowe wolnostojące DOMINÓW PARKOWA
Domy jednorodzinne parterowe wolnostojące DOMINÓW PARKOWA
Domy jednorodzinne parterowe wolnostojące DOMINÓW PARKOWA
Domy jednorodzinne parterowe wolnostojące DOMINÓW PARKOWA
DOMINÓW PARKOWA, budynki jednorodzinne parterowe w zabudowie bliźniaczej
DOMINÓW PARKOWA, budynki jednorodzinne parterowe w zabudowie bliźniaczej
DOMINÓW PARKOWA, budynki jednorodzinne parterowe w zabudowie bliźniaczej
DOMINÓW PARKOWA, budynki jednorodzinne parterowe w zabudowie bliźniaczej
DOMINÓW PARKOWA
DOMINÓW PARKOWA
DOMINÓW PARKOWA
DOMINÓW PARKOWA
DOMINÓW PARKOWA
DOMINÓW PARKOWA
DOMINÓW PARKOWA
DOMINÓW PARKOWA
DOMINÓW PIĘKNA
DOMINÓW PIĘKNA
DOMINÓW PIĘKNA
DOMINÓW PIĘKNA
Dęblin, ul. Kowalskiego
Dęblin, ul. Kowalskiego
Dęblin, ul. Kowalskiego
Dęblin, ul. Kowalskiego
Dęblin, ul. Kowalskiego
Dęblin, ul. Kowalskiego
Dęblin, ul. Kowalskiego
Dęblin, ul. Kowalskiego
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
3
3
3
3
4
4
6
6

logo2

Biuro sprzedaży mieszkań i wynajmu lokali użytkowych

Biuro sprzedaży:
+48 502 231 423
+48 516 141 905
nieruchomosci@multimel.pl

Sekretariat:
+48 81 75 18 612

Adres:
20-388 Lublin, Dominów 130A