biuro@multimel.pl          +48 502 231 423

   

Zakup przysłowiowej dziury w ziemi to powszechnie stosowana praktyka, pozwalająca obniżyć koszt zakupu nowej nieruchomości – zakup mieszkania od dewelopera jeszcze na etapie projektu, najczęściej wiąże się z jego promocyjną ceną. Niestety wiele osób nadal obawia się takiej inwestycji i zwleka z zakupem mieszkania do zakończenia budowy – w takiej sytuacji koszt metra kwadratowego nowego lokum jest jednak większy. Tymczasem, dzięki ustawie deweloperskiej z 2012 roku, osoba kupująca nowe mieszkanie, jest chroniona przed ryzykiem fiaska inwestycji na każdym etapie budowy. Ryzyko pozostania bez pieniędzy i własnego lokum jest minimalne, jeśli nie zerowe.

Jaki jest zakres ochrony konsumenta przewidziany w tzw. ustawie deweloperskiej?

Ustawa nakłada na dewelopera szereg obowiązków, które mają zabezpieczyć interesy konsumenta, chroniąc go przed ryzykiem utraty środków finansowych przeznaczonych na zakup nowego lokum. Jak to działa? Po pierwsze, deweloper musi założyć specjalny rachunek powierniczy, na który klient/bank przelewa środki za każdy z etapów budowy. Wpłata ostatniej transzy powinna zostać zrealizowana już po zakończeniu inwestycji i przekazaniu klientowi prawa własności do lokalu. Po drugie, deweloper zobowiązany jest do przygotowania specjalnego prospektu informacyjnego, w którym zawarte zostaną wszystkie dane na temat nabywanego przez klienta lokalu, łącznie ze standardem jego wykończenia. Po trzecie, deweloper na wniosek klienta powinien udostępnić mu do wglądu swoje sprawozdania finansowe z ostatnich dwóch lat, poinformować o toczących się przeciwko niemu postępowaniach egzekucyjnych przekraczających kwotę 100 000 zł, a także udzielić wyczerpującej informacji na temat sposobu finansowania inwestycji, w której klient nabył nieruchomość.

Rękojmia

Poza ochroną wynikającą z nałożenia przez ustawodawcę określonych wymogów na dewelopera, klientom nabywającym mieszkanie z rynku pierwotnego, przysługuje również 5-letni okres rękojmi. W tym czasie można zgłaszać do inwestora wszelkie usterki, które zostały wychwycone lub pojawiły się już po odbiorze mieszkania.

Galeria

A1
A1
B1
B1
C1
C1
D1
D1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
3
3
3
3
4
4
6
6
logo2

Biuro sprzedaży mieszkań i wynajmu lokali użytkowych

Biuro sprzedaży:
20-388 Lublin, Dominów 130A

Kontakt:
+48 81 75 18 612
+48 502 231 423
+48 516 141 905
biuro@multimel.pl

Skontaktuj się z nami