biuro@multimel.pl          +48 502 231 423

   

slajd01
slajd02
slajd03
slajd05
slajd04
Previous Next Play Pause

Zgodnie z prawem budowlanym inwestor kończący inwestycję budowlaną musi spełnić określone wymogi zgodne z otrzymanym wcześniej pozwoleniem na budowę. Gdy nałożono na niego konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, po zakończeniu budowy jest on zobowiązany do zawiadomienia Państwem Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Pracy o zamiarze przystąpienia do użytkowania takiego obiektu.

Jak wygląda procedura oddania obiektu do użytkowania?

Prawo budowlane określa, że do użytkowania budynku, którego postawienie wymagało uzyskania wcześniejszej zgody na budowę, można przystąpić dopiero po złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy do organu nadzoru budowlanego. Prawo budowlane określa różne zasady oddania obiektu do użytku – zależnie od rodzaju inwestycji. W najczęściej występującym wariancie dotyczącym zdecydowanej większości inwestycji deweloperskich oddanie budynku do użytkowania wymaga złożenia obligatoryjnego zgłoszenia do organu nadzoru budowlanego o zakończeniu prac lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 

Uzyskanie pozwolenia na użytkowania wymaga powiadomienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Pracy. Przed powiadomieniem wymienionych instytucji inwestycja powinna być już fizycznie zakończona, a obiekt, który inwestor chce dopuścić do użytkowania, powinien znajdować się w tzw. stanie deweloperskim (gotowy do przekazania lokatorom). Do informacji o zakończeniu budowy inwestor powinien dołączyć szereg dokumentów, przede wszystkim dziennik budowy (oryginał) oraz wszelkie dokumenty poświadczające zgodność wykonania obiektu z uzyskanym wcześniej pozwoleniem na budowę, zagospodarowaniem terenu i inwentaryzacją geodezyjną. Dodatkowo inwestor powinien przedstawić dokumentację obioru przyłączy i kopię świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu. Instytucje, do których złożono zgłoszenie o udzielnie pozwolenia na użytkowanie, mają 14 dni od dnia zakończenia prac budowlanych na jego sprawdzenie. Gdy w tym terminie nie zgłoszą żadnych zastrzeżeń, obiekt uzyskuje automatyczne pozwolenie na użytkowanie.

W związku z tym, że deweloper zwykle nie jest wykonawcą, w momencie oddania budynku do użytkowania powinien otrzymać od wykonawcy inwestycji pełną dokumentację techniczną budynku, wraz z instrukcjami i opracowaniami projektowymi. Takie dokumenty muszą być przechowywane przez zarządcę/właściciela do końca fizycznego istnienia obiektu. Po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie deweloper może przystąpić do finalizacji procedury sprzedaży – odbioru mieszkań przez kupujących i przeniesienia własności.

Galeria

A1
A1
B1
B1
C1
C1
D1
D1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
3
3
3
3
4
4
6
6

logo2

Biuro sprzedaży mieszkań i wynajmu lokali użytkowych

Biuro sprzedaży:
+48 502 231 423
+48 516 141 905
biuro@multimel.pl

Sekretariat:
+48 81 75 18 612

Adres:
20-388 Lublin, Dominów 130A