biuro@multimel.pl          +48 502 231 423

   

slajd01
slajd02
slajd03
slajd05
slajd04
Previous Next Play Pause

Duży popyt na mieszkania sprawia, że większość z nich sprzedawana jest na etapie przysłowiowej dziury w ziemi. Kupujący ma jedynie taki obraz mieszkania, jaki został mu przedstawiony w katalogach i prospekcie emisyjnym przygotowanym przez dewelopera. Odbiór lokalu może być zatem pierwszym fizycznym kontaktem z zakupioną nieruchomością. Jak zatem należy się do niego przygotować?

Zgodność standardu wykończenia z rzeczywistością

Przed podpisaniem umowy deweloperskiej kupujący powinien otrzymać prospekt z ewentualnymi załącznikami informujący o standardzie wykończenia lokalu, całego budynku i przylegającego do niego terenu. Podczas odbioru mieszkania należy zatem sprawdzić, czy został on wyposażony we wszystkie elementy zgodnie z podpisaną umową i przyjętymi w niej zapisami. W szczególności należy sprawdzić, czy jest on zgodny z projektem i schematami instalacji. Podpisane dokumenty informujące o standardzie wykończenia są podstawą do składania ewentualnych roszczeń wobec dewelopera. Dopiero po odbiorze lokalu można podpisać umowę sprzedaży z deweloperem i uzyskać pełnię praw do lokalu – po odbiorze następuje przekazanie własności, nie odwrotnie.

Odbiór mieszkania – kiedy i jak się przygotować?

Gdy inwestor otrzyma pozwolenie na użytkowanie budynku, wówczas nowi właściciele poszczególnych mieszkań zostaną poinformowani o możliwości i terminie ich odbioru. Na podstawie przepisów tzw. ustawy deweloperskiej odbiór lokali odbywa się dopiero po zawiadomieniu o zakończeniu budowy. Nowe mieszkanie można odebrać osobiście, jednak w przypadku osób niedoświadczonych zaleca się wynajęcie fachowca, na przykład inspektora nadzoru budowlanego. Taka osoba sprawdzi, czy wykończenie mieszkania jest zgodne z przyjętym standardem, czy pokrywa się z projektem i schematami wykonania instalacji. Gdy mieszkanie odbieramy osobiście, zawczasu warto wyposażyć się w poziomicę, kątomierz i miarkę budowlaną.

Co należy sprawdzić podczas odbioru?

Gdy lokal odbieramy osobiście, staramy się skupić na jakości i standardzie jego wykończenia. Po pierwsze przyglądamy się ścianom, sufitom i podłogom. Sprawdzamy, czy są równe, nie ma na nich widocznych pęknięć, uskoków i szczelin. Po drugie oglądamy okna i parapety. Zwracamy uwagę na sposób ich osadzenia. Sprawdzamy również, czy otwierają się bez problemu, nie są wypaczone i wyposażono je w przewidziane w umowie mechanizmy. Po trzecie oglądamy drzwi wejściowe. Jeśli są to drzwi antywłamaniowe, sprawdzamy ich atest. Po czwarte sprawdzamy, czy media zostały doprowadzone w prawidłowy sposób, w miejsca przewidziane zgodnie z projektem i czy w wyznaczonych punktach znajdują się odpływy. Po piąte kontrolujemy sprawność działania wentylacji. Na koniec sprawdzamy również dodatkowe pomieszczenia, jeśli ich zakup był częścią umowy zakupu mieszkania. Odnosi się to przede wszystkim do komórki lokatorskiej i miejsca garażowego. Oczywiście warto sprawdzić także metraż mieszkania – każdy centymetr powierzchni ma przecież swoją cenę.

Protokół z odbioru

Wszelki zauważone usterki należy zgłosić podczas odbioru. Po jego zakończeniu zostanie przygotowany protokół zdawczo-odbiorczy. Jest on podstawą do ewentualnych roszczeń wobec dewelopera. Po podpisaniu protokołu ma on 14 dni, by się do niego ustosunkować. Może uznać lub odmówić uznania zgłoszonych wad, ale swoją decyzję musi uzasadnić. Jeśli wady zostaną uznane, deweloper ma 30 dni na ich usunięcie. Termin może być wydłużony, ale tylko w uzasadnionych przypadkach i deweloper musi to uzasadnić. Po usunięciu usterek deweloper przekazuje klucze do mieszkania i już nie ma do niego dostępu bez zgody nowego właściciela. Po zakończeniu procedury odbioru mieszkania następuje przeniesienie prawa własności. Podpisywana jest umowa sprzedaży z deweloperem, zgodnie z którą nabywca uzyskuje pełnię praw do lokalu. 

Galeria

A1
A1
B1
B1
C1
C1
D1
D1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
3
3
3
3
4
4
6
6

logo2

Biuro sprzedaży mieszkań i wynajmu lokali użytkowych

Biuro sprzedaży:
+48 502 231 423
+48 516 141 905
biuro@multimel.pl

Sekretariat:
+48 81 75 18 612

Adres:
20-388 Lublin, Dominów 130A