biuro@multimel.pl          +48 502 231 423

   

slajd01
slajd02
slajd03
slajd05
slajd04
Previous Next Play Pause

Istotą rachunku powierniczego jest zabezpieczenie interesów osób kupujących mieszkania od deweloperów. Zdeponowane na rachunku pieniądze za mieszkanie są wypłacane deweloperowi transzami, po zakończeniu określonego etapu budowy, dzięki czemu nie mogą zostać zdefraudowane. Rachunek chroni również znajdujące się na nim środki przed konsekwencjami bankructwa dewelopera.

Instytucję rachunku powierniczego wprowadziła tzw. ustawa deweloperska z dnia 16 września 2011 roku – ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Miała ona na celu ukrócenie sytuacji, w których nabywcy wpłacali całość kwoty za mieszkanie lub dom na wczesnym etapie budowy, po czym deweloper znikał lub bankrutował, a nabywcy zostawiali bez mieszkania i pieniędzy, nierzadko z kredytem, który wciąż trzeba było spłacać. Oczywiście do tego typu sytuacji nie dochodziło zbyt często, jednak były one na tyle bulwersujące, że ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie specjalnych reguł, które zwiększyły bezpieczeństwo nabywców.

Obowiązkowy rachunek powierniczy

Współcześnie każdy deweloper ma obowiązek założenia specjalnego rachunku powierniczego, na który wpływają wszystkie środki wpłacane przez klientów. Deweloper nie ma dostępu do tych pieniędzy, dopóki nie spełni określonych, z góry narzuconych przez umowę z bankiem wymagań. Pieniądze wypłacane są transzami, po zakończeniu kolejnych etapów budowy.

Dwa rodzaje rachunków powierniczych

Najkorzystniejszym z punktu widzenia klientów rozwiązaniem jest tzw. zamknięty rachunek powierniczy. W tym przypadku całość pieniędzy wpłaconych przez klienta jest deponowana na rachunku powierniczym i deweloper ma dostęp do tych pieniędzy dopiero w momencie przeniesienia na klienta prawa własności do zakupionego lokalu. Taka forma zabezpieczenia jest rzadziej praktykowana, bo wymaga od dewelopera sfinansowania całości inwestycji ze środków własnych.

Drugim, znacznie popularniejszym rodzajem zabezpieczenia jest tzw. otwarty rachunek powierniczy. Pozwala on na wypłatę części pieniędzy przez dewelopera po zakończeniu określonego etapu budowy. Kolejne etapy budowy powinny zostać dokładnie opisane w umowie deweloperskiej oraz w umowie dewelopera z bankiem. Przewidziane w umowie transze środków są zwalniane z zabezpieczenia i przekazywane deweloperowi za zgodą uprawionego i odpowiednio przeszkolonego przedstawiciela banku.

Przelew środków

Przedstawiciel banku prowadzącego rachunek powierniczy musi mieć odpowiednie uprawnienia budowlane. Przed zwolnieniem kolejnej transzy środków powinien skonfrontować dokonywane przez kierownika budowy wpisy do dziennika budowy ze stanem faktycznym. Osobista kontrola placu budowy pozwala zminimalizować ryzyko oszustwa ze strony dewelopera.

Zasady działania rachunku powierniczego

Obowiązkowy rachunek powierniczy zawierany jest przez dewelopera z wybranym przez niego bankiem dla każdej inwestycji z osobna. Deweloper nie ma możliwości zerwania takiej umowy w trakcie jej trwania. Takie prawo przysługuje jedynie bankowi, ale jest ograniczone do wyjątkowych sytuacji. Nawet wówczas zgromadzone na rachunku powierniczym pieniądze klientów nie mają prawa trafić bezpośrednio do dewelopera. Ten musi założyć nowy rachunek powierniczy, na który zostaną przelane wcześniej zdeponowane przez klientów pieniądze. Ryzyko przejęcia przez dewelopera pieniędzy klientów przed zakończeniem określonego etapu prac budowlanych jest zatem niemożliwe. W sytuacji, gdy deweloper przed zakończeniem inwestycji wpadnie w kłopoty finansowe i będzie musiał ogłosić upadłość, pieniądze wciąż znajdujące się na rachunku powierniczym wracają do klientów – nie podlegają windykacji ze strony wierzycieli dewelopera.

Zakup mieszkania na wczesnym etapie budowy

Wprowadzenie nowych regulacji prawnych, w tym instytucji rachunku powierniczego, w znaczący sposób podniosło bezpieczeństwo transakcji nabywca-deweloper. Dzięki rachunkom powierniczym nie ma większego ryzyka, że zakup przysłowiowej dziury w ziemi okaże się finansową pułapką. Dzięki rachunkom powierniczym pieniądze nabywców są lepiej zabezpieczone, a deweloperzy, by otrzymać do nich dostęp, muszą wywiązywać się z terminów realizacji kolejnych etapów inwestycji. Zakup mieszkania na wczesnym etapie budowy to zwykle także nieco niższa cena i możliwość dostosowania jego wewnętrznego układu do własnych potrzeb. Przebudowa już istniejących mieszkań zawsze pociąga za sobą dodatkowe koszty.

Galeria

A1
A1
B1
B1
C1
C1
D1
D1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
3
3
3
3
4
4
6
6

logo2

Biuro sprzedaży mieszkań i wynajmu lokali użytkowych

Biuro sprzedaży:
+48 502 231 423
+48 516 141 905
biuro@multimel.pl

Sekretariat:
+48 81 75 18 612

Adres:
20-388 Lublin, Dominów 130A